• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Wpływ polityki handlowej na bilans handlowy kraju.

Sporo osób nienagannie wie co to są media. Niemniej jednak czego tak faktycznie dostarczają nam media? Czy wiadomości i wydarzenia są zawsze opisywane sumiennie a informacje przetestowane. Skąd jesteśmy w stanie wiedzie czy środki masowego przekazu nas nie okłamują? Są różnorodnego typu środki masowego przekazu. Środki masowego przekazu publiczne i środki masowego przekazu komercyjne. Media komercyjne utrzymują się najczęściej z reklam. Oglądając stację telewizyjną komercyjną natrafiamy na przerywniki w postaci reklam. Media publiczne na ogół oraz utrzymują się w kluczowej mierze z abonamentu, jednakowoż także z reklam. Środki masowego przekazu dzielimy również na prasę, radio i telewizję a też strony rodzaju ANCHOR. Środki masowego przekazu dzielimy też na pionierskie środki masowego przekazu oraz stare media. Nie każdy także zastanawiał się jaką rolę pełnią środki masowego przekazu? I jak na nas wpływają. W szeregu przypadków to na podstawie mediów oraz wiadomości w nich zawartych dowiadujemy się co dzieje się na świecie i na podstawie tych wiadomości wyrabiamy sobie zdanie na dany temat, tworzymy swój światopogląd. Media mają duży wpływ na nas, odbiorców. I nieraz to wykorzystują. Wobec tego odrobina sceptycyzmu nigdy nie zaszkodzi jeśli chodzi o środki masowego przekazu.

1. Wejdź

2. Zobacz więcej

Makroekonomia: produkcja, dochód i wydatki.

Categories: Biznes

Comments are closed.